Vi har timmerhus från Osby i Skåne till Klimpfjäll i Lappland. Med den största delen i Åreområdet. I Norge finns husen från Röros i söder till Mo i Rana i norr, med största delen i Rörosområdet. Vidare har vi hus på Irland, i Tyskland, Danmark och på Cap Verde öarna.