Om Ensillre Timmerhus

Ensillre Timmerhus är ett mindre företag och våra hus tillverkas inomhus i modern bygghall. Företaget startades 1984 och 1985 byggde vi den första bygghallen för att kunna vara under tak och timra. Under en brand 2003 förstördes stora delar av våra lokaler. Men trots det tragiska som hände blev det ändå gott i slutänden. Det blev en modern bygghall med värme och allt som behövs för att kunna bygga timmerhus med högsta kvalite. Både husen och vi mår bra att ha det varmt och gott, stockarna är hela tiden torra och fina.

Det är helt och hållet kundens önskemål som styr. 90% av alla jobb är vi med och monterar timmerstomme och komplett yttertak upp till underlagspapp. Vill kunden ha mer hjälp, försöker vi ordna lokala snickare. Vår policy är att varje hus skall generera ett nytt, därför är kvalite ett honörsord liksom nöjda kunder.

Varmt välkommen till oss!

Luis Wedin
VD Ensillre Timmerhus

 

 

 

 

UC
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET