1. Kan man bo i ett oisolerat timmerhus på vintern?

Ja man bygger huset i 8” timmer, och med den väggtjockleken klarar vi energikraven. Vidare skall man inte isolera väggarna för då mister timmerhuset sin förmåga att andas, och att ta upp och återge värme.

2. Hur skall man värma huset?

Det blir allt vanligare med platt på mark, med inbyggd vattenburen värme som värms av värmepump.

3. Hur länge måste huset stå innan man kan inreda det?

Vi bygger av torrt timmer(18-20%) och bygger inomhus i uppvärmda lokaler, så när huset tas ut är fukten nere i ( 14-18 %), efter montage på plats och taket på bör huret stå i c:a 1 mån för att sätta sig.

4. Vad ska man måla huset med?

Man behöver inte behandla huset med något, men vill man ha någon färg på huset är slamfärg ex Faluröd bra, eller järnvitriol, eller en blandning av tjära, linolja och terpentin. Vad man inte får använda är tät färg, för då ruttnar väggen, huset måste andas.

5. Är ett timmerhus dyrare än ett ”vanligt” hus?

Nej priset är ungefär detsamma, i och med att huset är timrat, är både ytter och innerväggar helt klara, inget mer behövs om man inte vill.

6. Ur miljösynpunkt hur förhåller sig timmerhuset till ” vanliga” hus?

Timmerhuset är byggt av sol+vatten och däri lösta salter, alltså fotosyntesen, och vad kan vara miljövänligare. Timmerhuset är också en koldioxidsänka av stora mått under hela dess livstid. Ett väl underhållet timmerhus lever i minst 500 år, det finns flera timmerhus i Dalarna som är timrade på 1200-talet, och dom är lika fina idag som då.